News Details

ผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง Aiyara thai dog massage & spa

มาทำความรู้จักกับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง "กานต์ธิดารัตน์ ภมรรัตน์ปรีชา" หรือ "นะจ๊ะ" ซึ่งเป็น เจ้าของโรงแรม Back Home Dog Service และ เจ้าของสถาบัน Aiyara thai dog massage & spa โรงเรียนสอนนวดแผนไทยสุนัข

ก่อนมาเป็นโรงเรียนสอนนวดสปาแผนไทยสำหรับสุนัข หรือ Aiyara thai dog massage & spa นั้น คุณนะจ๊ะ ได้ดำเนินกิจการโรงแรมสุนัข ชื่อว่า Back Home Dog Service อยู่ก่อนแล้ว ด้วยความรักสุนัขอยู่เป็นทุนเดิม จึงได้ตั้งใจสร้างโรงแรมรับฝากสุนัขขึ้นมา เพื่อเป็นการรวมตัวของคนรักสุนัข โดยได้เล็งเห็นถึงการสร้างกิจกรรมที่แปลกใหม่ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งสุนัขและเจ้าของ จึงได้นำกิจกรรมที่ชอบโดยส่วนตัวนั่นก็คือการนวดแผนไทยมาให้สุนัขได้ลองรับประสบการณ์ที่ดีเช่นกันกับคน โดยคุณนะจ๊ะได้มีการศึกษาAnotomy หลักการนวดสุนัข ทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมลงเรียนศาสตร์การใช้กลิ่นบำบัดในสุนัขมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันสถาบัน Aiyara thai dog massage & spa ได้เปิดสอนหลักสูตร สอนการนวดแผนไทยที่เหมาะกับร้านตัดแต่งขนสุนัข โรงแรมรับฝากสุนัข ธุรกิจอื่นๆที่ต้องการนำไปต่อยอด  หรือต้องการนำความรู้ไปนวดให้กับสุนัขของตนเองเพื่อสร้างความผ่อนคลายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของอีกด้วย