News Details

ประโยชน์ของการนวดแผนไทยสุนัข

การนวดแผนไทยสุนัขมีประโยชน์หลากหลายทั้งในด้านของสุขภาพจิตและการทำงานของร่างกาย

-ผ่อนคลายและบำบัดความเครียด
-พัฒนาความเป็นอยู่
-พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและคน
-พัฒนาการทำงานของร่างกาย ในส่วนของการไหลเวียนของเลือดและการยืดหยุ่นของร่างกาย