News Details

ความเป็นมา..โรงเรียนสอนนวดสุนัขแผนไทย Aiyara Thai dog massage & spa

จุดเริ่มต้นของAiyaraคือการที่ คุณกานต์ธิดารัตน์  ภมรรัตน์ปรีชา หรือ คุณนะจ๊ะ เปิดธุรกิจรับฝากสุนัข Back Home Dog Service และได้เล็งเห็นว่าการที่สุนัขจะต้องอยู่ห่างบ้านและผู้ปกครองเป็นสิ่งที่เครียดสำหรับสุนัขพอสมควร 

คุณนะจ๊ะจึงอยากจะหากิจกรรมที่ทำให้สุนัขที่มาฝากและผู้เลี้ยงสามารถทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ได้ในระหว่างที่สุนัขจะต้องอยู่ห่างผู้ปกครอง จึงเริ่มคิดค้นการทำสปาที่แปลกใหม่โดยใช้การดึงหัวใจสำคัญในการเลี้ยงดูสุนัขนั่นก็คือการใช้การสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขมาเป็นตัวเชื่อมในการนวดที่จะสร้างให้เขาผ่อนคลายและบำบัดความเครียดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุนัขต้องการสำหรับความเป็นอยู่ที่ดี

จนกลายมาเป็นบริการนวดแผนไทยสุนัขและโรงแรมสอนนวดแผนไทยสุนัข Aiyara Thai Dog Massage & Spa